Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế

Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho cá nhân, tổ chức khác.

1.Căn cứ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho cá nhân, tổ chức khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Việc sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội;

– Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc ba năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng chế;

– Người có nhu cầu sử dụng sáng chế không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thỏa đáng;

– Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

2.  Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng khi các căn cứ trên không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dứt quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

3. Thẩm quyền về chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.

-Thẩm quyền: Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ cơ quan ngang bộ.

– Quyết định chuyển giao phải ấn định phạm vi và các điều kiện sử dụng phù hợp

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải thông báo ngay cho người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về quyết định đó

– Quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế hoặc từ chối chuyển giao quyền sử dụng sáng chế có thể bị khiếu nại, bị khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *