Bí mật kinh doanh là gì?

Bí mật kinh doanh là gì?

Một số doanh nghiệp luôn nhận thức được tầm quan trọng của các bí mật kinh doanh đối với doanh nghiệp mình và lên kế hoạch xây dựng các điều khoản chặt chẽ để bảo hộ bí mật kinh doanh. Việc bảo hộ bí mật kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp phòng ngừa,chống lại việc bộc lộ có thể gây tổn thất lớn đến cho công ty.

1.Bí mật kinh doanh là gì?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

Theo định nghĩa trên của Luật sở hữu trí tuệ, thì khi đáp ứng đủ những điều kiện sau đây sẽ được coi là bí mật thương mại:

– Không là hiểu biết thông thường;

– Có khả năng áp dụng trong kinh doanh và khi được sử dụng sẽ tạo cho người nắm giữ thông tin đó lợi thế hơn so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng nó;

– Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận được

Ví dụ: Công thức chế biến đồ uống Coca Cola là bí mật kinh doanh

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật SHTT thì các thông tin bí mật không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh như bí mật về nhân thân, như tình trạng hôn nhân, tài sản của cá nhân, bí mật về quản lý nhà nước, bí mật về quốc phòng, an ninh, các thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

Liên hệ đăng ký trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết bằng cách gửi email tới shtt@brislaw.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 0967826444

Hoặc đăng ký trực tuyến – Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *