Cách tra cứu nhãn hiệu trên trang IPLIP

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn một cách cụ thể cách tra cứu nhãn hiệu hàng hoá trực tuyến danh sách công ty đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam trên trang IPLIP.

Bước 1: Truy cập trang web:

Khi đăng nhập vào trang IPLIP cơ sở dữ liệu sẽ hiện lên cho bạn như hình bênCách tra cứu nhãn hiệu trên trang IPLIP

Bước 2: Nhập tên Nhãn hiệu bạn định đặt

Ví dụ: Nhãn hiệu của bạn là BRIS LAW

Để tra cứu chính xác bạn phải để nhãn hiệu trong dấu ngoặc kép “…”

Ngoài ra để tìm kiếm theo từ khoá, thì có thể áp dụng một số quy tắc sau:

Ký tự “*”: Thay thế cho không ký tự nào hoặc nhiều ký tự.

Ví dụ: Nếu nhập vào từ khoá tìm kiếm là “h*n” => kết quả trả về có thể là : hoan, hon, hơn…

Ký tự “?”: Thay thế cho không ký tự nào hoặc một ký tự.

Ví dụ: Nếu nhập vào từ khoá tìm kiếm là “h?n” => kết quả trả về có thể là: han, hon, hen…

Ký tự “_”: Thay thế cho một ký tự.

Ví dụ: Nếu nhập vào từ khoá tìm kiếm là “h_” => kết quả trả về có thể là: hà, hô,…

Bước 3: Nhập tên nhóm sản phẩm dịch vụ bạn định đăng ký

Ví dụ cho dịch vụ giáo dục sẽ là nhóm 41 thì bạn nhập số 41 vào

Bước 4: Bấm tìm kiếm

Lúc này, bạn sẽ nhận được một loại các doanh sách nhãn hiệu có tên trùng, tương tự hoặc cho nhóm sản phẩm trùng, tương tự với nhãn hiệu mà bạn định dự đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ của mình. Khi bạn muốn xem nhãn hiệu nào thì chỉ cần click vào số đơn của nhãn hiệu đó thì lúc này bạn sẽ được biết các thông tin cơ bản như: số đơn, ngày nộp đơn, số giấy chứng nhận, tên nhãn hiệu, tên và địa chỉ chủ giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá, phân loại hình, phân loại nhóm sản phẩm/dịch vụ, danh mục chi tiết tên các sản phẩm/dịch vụ, tình trạng pháp lý: sửa đổi tên, địa chỉ, chuyển nhượng, huỷ bỏ hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực… Đặc biệt, CSDL còn lưu giữ ảnh của các mẫu nhãn hiệu hàng hoá (logo), nếu có và hiển thị cùng với các thông tin cơ bản nói trên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *