Công bố tác phẩm sân khấu điện ảnh và vấn đề liên quan

Tác phẩm sân khấu điện ảnh ra đời là bao tâm huyết và sự sáng tạo của diễn viên, đạo diễn, biên kịch, người chỉnh ánh sáng, … Do đó, việc công bố tác phẩm khi nào là việc mà chủ sở hữu tác phẩm luôn phải suy nghĩ. Bài viết “Công bố tác phẩm sân khấu điện ảnh và vấn đề liên quan” là những ý kiến tư vấn pháp lý về công bố loại hình tác phẩm này.

1. Căn cứ phát sinh quyền tác phẩm sân khấu điện ảnh

Các loại hình tác phẩm: sân khấu và điện ảnh đều là loại hình tác phẩm được bảo hộ.

Trước tiên, luật giải thích nghĩa của hai loại tác phẩm này như sau:

  • Tác phẩm sân khấu là tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật biểu diễn. Bao gồm: Chèo, tuồng, cải lương, múa rối, kịch nói, kịch dân ca, kịch hình thể, nhạc kịch, xiếc, tấu hài, tạp kỹ và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
  • Tác phẩm điện ảnh là tác phẩm được thể hiện bằng hình ảnh động kết hợp hoặc không kết hợp với âm thanh và các phương tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh. Hình ảnh tĩnh được lấy ra từ một tác phẩm điện ảnh là một phần của tác phẩm điện ảnh đó.

Với tác phẩm nói chung, tác phẩm sân khấu, điện ảnh nói riêng, quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định. Việc phát sinh quyền không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Một trong những quyền tác giả là quyền công bố tác phẩm.

2. Công bố tác phẩm sân khấu điện ảnh và vấn đề liên quan

Thứ nhất, thời hạn bảo hộ.

Đối với tác phẩm sân khấu, điện ảnh, thời hạn bảo hộ quyền là hữu hạn, và lấy thời điểm công bố tác phẩm lần đầu tiên làm mốc. Thời hạn bảo hộ là 50 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

Thứ hai, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.

Quyền công bố tác phẩm là quyền nhân thân duy nhất được phép chuyển nhượng/chuyển quyền sử dụng quyền tác giả. Do đó, nếu muốn chuyển giao cho bên khác công bố tác phẩm, chủ sở hữu đảm bảo tác phẩm chưa được phổ biến đến công chúng.

Thứ ba, xác định giới hạn quyền tác giả.

Trong một số trường hợp đáp ứng các điều kiện luật định, người khác có quyền được sử dụng tác phẩm mà không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút. Tất cả các trường hợp đó chỉ áp dụng đối với tác phẩm đã công bố.

Kết luận:

Việc xác định tác phẩm đã công bố hay chưa, công bố khi nào là rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Công bố tác phẩm sân khấu điện ảnh và vấn đề liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 16, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *