Đăng ký kiểu dáng thanh nhôm định hình

Thanh nhôm định hình là một bộ phận cửa có tác dụng cố định kính, tăng khả năng chịu lực của kính. Thanh nhôm định hình là sản phẩm chủ chốt của các nhà cung cấp sản phẩm nhôm của các đơn vị cung cấp mặt hàng này trên thị trường Việt Nam. Việc cải tiến kiểu dáng của thanh nhôm định hình tạo ra các kiểu dáng mới. Làm thế nào để đăng ký kiểu dáng thanh nhôm định hình?

Để bảo vệ quyền đối với kiểu dáng thanh nhôm định hình, cần phải tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Để thực hiện thủ tục này cần phải có các thông tin sau:
  • Chủ sở hữu của kiểu dáng thanh nhôm định hình. Theo quy định pháp luật Việt Nam, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Tác giả của kiểu dáng công nghiệp. Tác giả phải là cá nhân, có quốc tịch Việt Nam hoặc các quốc tịch khác.
  • Hình ảnh kiểu dáng công nghiệp: Hình ảnh phải từ các hướng nhìn khác nhau để thấy được tất cả hình dạng của kiểu dáng và hình ảnh tổng thể là ảnh 3 chiều của thanh nhôm.
  • Bản mô tả kiểu dáng: Bản mô tả phải nêu bật được các hình dạng, cấu trúc của thanh nhôm.

Để được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho thanh nhôm định hình, kiểu dáng còn phải đáp ứng được các điều kiện mà Luật Sở hữu trí tuệ quy định, bao gồm:

  • Tính sáng tạo;
  • Tính mới;
  • Khả năng áp dụng công nghiệp.

Thời gian để thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho thanh nhôm định hình là 08 – 12 tháng. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày được cấp kéo dài đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn, được gia hạn 02 lần, mỗi lần 5 năm.

Với kinh nghiệm hỗ trợ rất nhiều đơn vị bảo hộ kiểu dáng cho sản phẩm thanh nhôm định hình. Bris Law sẵn sàng tư vấn các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục này. Trường hợp tư vấn, vui lòng liên hệ lại Bris Law để được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thanh nhôm định hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *