Giới thiệu về Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Với sự phát triển thế giới hieenh nay, việc bảo vệ các sản phẩm trí tuệ, sản phẩm sáng tạo dần được mọi người quan tâm và biết đến hơn. Khi nhắc đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở nước ta, thường mọi người sẽ nhớ đến Cơ quan nhà nước quản lý đến những vấn đề này là Cục Sở hữu trí tuệ. Để nắm rõ hơn thông tin về Cục sở hữu trí tuệ, BrisLaw sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cơ bản về Cục sở hữu trí tuệ

Tóm tắt thông tin về Cục Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam có tên viết tắt là NOIP (National Office of Intellectual Property of Vietnam).

Địa chỉ: 386 Đường Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Các văn phòng đại diện đặt tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: số 17 – 19 Tôn Thất Tùng (Tòa nhà Hà Phan), phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024.38583069 – 024.38585157 / Fax: 024.38588449 – 024.38584002

Thư điện tử: cucshtt@noip.gov.vn

Website: http://www.noip.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Sở hữu trí tuệ

 1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ.
 2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về sở hữu trí tuệ sau khi được ban hành hoặc phê duyệt;
 3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản nội bộ, văn bản cá biệt khác thuộc phạm vi quản lý của Cục
 4. Tổ chức thực hiện việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký hợp đồng chuyền giao quyền sở hữu công nghiệp và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
 5. Quản lý hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp và hoạt động giám định sở hữu công nghiệp trên phạm vi cả nước
 6. Thực hiện các biện pháp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để triển khai việc quản lý và hỗ trợ, thúc đây hoạt động sáng kiên và đôi mới sáng tạo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
 7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành các quy định pháp luật của các hội trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo phân công của Bộ trưởng: đề xuất biện pháp xử lý các vì phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ với các cơ quan nhà nước có thâm quyền; tô chức lấy ý kiến của các hội để hoàn thiện các quy định của pháp luật và phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ.
 8. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin sở hữu công nghiệp, xây dựng công cụ tra cứu, hướng dẫn tra cứu và sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp; bảo đảm khả năng tiếp cận các kho thông tin cho các đối tượng có nhu cầu dùng tin; tổ chức việc cung ứng thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh; công bố các thông tin liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam.

9, Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ quyên lợi hợp pháp của         Nhà nước, tô chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

 1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp của các cơ quan, tô chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 2. Tham gia giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp thương mại liên quan đến sở hữu công nghiệp thuộc thâm quyền theo quy định của pháp luật; cung cấp Ỷ kiến chuyên môn phục vụ việc giải quyết các tranh chấp, vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp.
 3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiền hành các hoạt động tuyên truyền, phô biên, giáo dục, nâng cao kiên thức pháp luật về sở hữu trí tuệ. 13. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bôi dưỡng về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
 4. Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đây phát triển sản xuất và kinh doanh.
 5. Thực hiện hợp tác quốc tế về sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; xây dựng, tham gia đàm phán để ký kết gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế chung về sở hữu trí tuệ; đề xuất xử lý các vấn đề tranh chấp quốc gia liên quan đến sở hữu trí tuệ.
 6. Tổ chức và quản lý việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
 7. Tổ chức nghiên cứu khoa học, thống kê về sở hữu công nghiệp.
 8. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Chính phủ về tình hình hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đề xuất các chính sách, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống sở hữu trí tuệ và đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 9. Quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình đầu tư phát triển chung vệ sở hữu trí tuệ và các dự án đâu tư thuộc Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 10. Xây dựng và tô chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính phù hợp với chương trình, kê hoạch cải cách hành chính nhà nước của Bộ.
 11. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong hoạt động sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
 12. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và tài liệu của Cục theo phân câp của Bộ và quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Liên hệ đăng ký trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết bằng cách gửi email tới shtt@brislaw.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 0967826444

Hoặc đăng ký trực tuyến – Tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *