Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Mỗi tác phẩm văn học hay tác phẩm nghệ thuật đều là thành quả lao động của chính tác giả. Vì vậy, các tác phẩm luôn được bảo hộ  ngay từ khi tác phẩm bắt đầu được hình thành. Để đăng ký bản quyền cho tác phẩm ,cần tiến hành theo những thủ tục sau đây :

1.Quyền tác giả là gì ?

Quyền tác giả hay tác quyền hoặc bản quyền là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm) không bị vi phạm bản quyền, ví dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh. Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này. Một phần người ta cũng nói đó là sở hữu trí tuệ (intellectual property) và vì thế là đặt việc bảo vệ sở hữu vật chất và sở hữu trí tuệ song đôi với nhau, thế nhưng khái niệm này đang được tranh cãi gay gắt. Quyền tác giả không cần phải đăng ký và thuộc về tác giả khi một tác phẩm được ghi giữ lại ít nhất là một lần trên một phương tiện lưu trữ. Quyền tác giả thông thường chỉ được công nhận khi sáng tạo này mới, có một phần công lao của tác giả và có thể chỉ ra được là có tính chất duy nhất.

Công ước Berne cho phép tác giả được hưởng tác quyền suốt đời cộng thêm tối thiểu 50 năm sau khi qua đời. Tuy nhiên các quốc gia tuân thủ công ước được phép nâng thời hạn hưởng tác quyền dài hơn

2.Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả :

2.1  Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả:

–  03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố.

– 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

– Giấy ủy quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu);

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai -1 bản (theo mẫu);

2.2 Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)   

–   03 bản mẫu tác phẩm gốc.

–  01 Giấy ủy quyền của tổ chức công ty (theo mẫu).

–  01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính.

–  Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản).

–  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng.

–  Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu).

–  Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *