Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/04/2019

Hàng năm các quốc gia đều lấy ngày 26 tháng 04 là ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, qua đó giúp cho người dân tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong việc khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo. Chủ đề của ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2019 là “Going for gold: IP & Sport” – Vinh danh Thể Thao và Sở hữu trí tuệ, vốn dĩ nhiều người nghĩ rằng không có liên quan tới nhau nhưng lại có mối quan hệ mật thiết, chính giá trị về quyền sở hữu trí tuệ của các nhãn hàng lớn tài trợ cho thể thao, quyền sở hữu trí tuệ giúp bảo đảm giá trị kinh tế của thể thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *