Nhãn hiệu DUTCH LADY Vị Ngon Nhà Làm, hình

Đơn đăng ký nhãn hiệu DUTCH LADY Vị Ngon Nhà Làm, hình được nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam ngày 26/09/2016 được cấp văn bằng số 4-0312214

Chủ đơn: FrieslandCampina Nederland B.V.Nhãn hiệu DUTCH LADY Vị Ngon Nhà Làm, hình

Địa chỉ: Stationsplein 4, 3818 Le AMERSFOORT, The Netherlands

Nhãn hiệu: Số đơn:  4-2016-07660

Ngày nộp đơn: 26/09/2016

Cấp văng bằng số: 4-0312214

Nhóm sản phẩm /dịch vụ mang nhãn hiệu: 

29 Sữa và sản phẩm sữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *