Nhãn hiệu nổi tiếng là gì

 

Khi nhắc đến nhãn hiệu như Coca-Cola, Pepsi, Apple,… chắc chắn những người tiêu dùng như chúng ta sẽ biết ngay những nhãn hiệu này được dùng cho hàng hóa, sản phẩm nào. Qua quá trình sử dụng, những nhãn hiệu này đã trở nên nổi tiếng, đem lại những lợi thế rất lớn cho các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

Như vậy, nhãn hiểu nổi tiếng được hiểu là gì, căn cứ vào những tiêu chí nào để đánh giá nó là nhãn hiệu nổi tiếng và đặc điểm của nhãn hiệu nổi tiếng là gì. Thì dưới đây, BRIS LAW xin cung cấp những vấn đề liên quan đến Nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

  1. Về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định các Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm:

1.Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

2.Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

3.Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

4.Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

5.Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

6.Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

7.Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

8.Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

2. Về đặc điểm của nhãn hiệu nổi tiếng:

Thứ nhất, nhãn hiệu nổi tiếng mang đầy đủ các đặc điểm của nhãn hiệu.

Nhãn hiệu mang tính chỉ dẫn thương mại. Đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh và phát triển thị trường. Nó vẫn dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau; 

Thứ hai, một nhãn hiệu nổi tiếng phải là một nhãn hiệu có tính phân biệt rất cao.

Người tiêu dùng phân biệt được ngay loại hàng hóa dịch vụ mà nhãn hiệu mang.

Thứ ba, nhãn hiệu nổi tiếng thường có tính phổ biến cao.

Một nhãn hiệu nổi tiếng là một nhãn hiệu được biết đến ở nhiều khu vực địa lý khác nhau.

Thứ tư, nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng thường có giá trị kinh tế rất lớn.

Nó cấu thành một bộ phận tài sản quan trọng trong khối lượng tài sản của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp còn có thể sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng của mình như một loại vốn để đưa vào các hoạt động đầu tư kinh doanh.

Thứ năm, nhãn hiệu nổi tiếng là đối tượng dễ bị xâm phạm.

Bởi nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu có tính phổ biến và giá trị thương mại cao. Nên khả năng bị xâm phạm sở hữu trí tuệ rất lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *