Nhãn hiệu raiz, số đơn 4-2018-09402

Đơn đăng ký nhãn hiệu RAIZ, hình được nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam ngày 29.03.2018 với số đơn4-2018-09402

Đơn đăng ký nhãn hiệu RAIZChủ đơn: RAIZ INVEST AUSTRALIA LIMITED (AU)

Địa chỉ: L11, 2 Bulletin P1 Sydney, Nsw, 2000 Australia.

Nhãn hiệu: Số đơn4-2018-09402

Ngày nộp đơn29.03.2018

Nhóm sản phẩm /dịch vụ mang nhãn hiệu: 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng, tiền tệ và các dịch vụ liên quan trong nhóm này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *