Phân biệt cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với kiểu dáng công nghiệp

Như chúng ta đã biết, liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ có hai cơ quan Nhà nước sẽ tiếp nhận, xử lý và giải quyết yêu cầu bảo hộ tuy theo đối tượng đăng ký bảo hộ. Đó là Cục bản quyền tác giả (bảo hộ với quyền tác giả và quyền liên quan), Cục sở hữu trí tuệ (bảo hộ với đối tượng sở hữu công nghiệp). Tương ứng với hai cơ quan thì có đối tượng có tính chất tương đồng nhau nhưng cơ chế bảo hộ ở hai cơ quan lại khác nhau: tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và kiểu dáng công nghiệp. Theo dõi bài viết với chủ đề:” Phân biệt cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với kiểu dáng công nghiệp” để biết chúng khác nhau như thế nào, căn cứ vào đâu để có sự khác biệt ấy.

Tiêu chí Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng
Khái niệm Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí. (Điều 13 Nghị định 22/2018/NĐ-CP).

Ví dụ: Bản vẽ bao bì sản phẩm túi đựng mỹ phẩm hoặc bản thiết kế vỏ hộp đựng mỳ gói…

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện… thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập.

( khoản 13 Điều 4 Luật SHTT)

Cơ chế bảo hộ Cơ chế quyền tác giả     Cơ chế quyền sở hữu công nghiệp
Căn cứ phát sinh quyền Phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. (Khoản 1 Điều 6 Luật SHTT) Xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.( Điểm  Khoản 3 Điều 6 Luật SHTT
Cách thức xác lập Bảo hộ dựa trên cơ chế tự động, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký Phải được cấp văn bằng bảo hộ
Chủ thể có quyền nộp đơn đăng ký Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. ( Điều 49 Luật SHTT)

.

Tác giả đã tạo ra các đối tượng trên bằng công sức và chi phí của mình;

Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và trong trường hợp có quy định khác của pháp luật;

Thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện cho Nhà nước thực hiện quyền đăng kí này. (Điều 86 Luật SHTT).

Phạm vi bảo hộ quyền không bảo hộ về mặt nội dung, ý tưởng tác phẩm.

Phải có sao chép mới có xâm phạm quyền, không mở rộng bảo hộ những hình thức hông khác biệt đáng kể với tác phẩm.

Bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo

Sử dụng kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ cũng bị coi là hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp.

Thời hạn bảo hộ 75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên, hoặc tác phẩm chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, thì thời hạn bảo hộ là 100 năm kể từ khi tác phẩm định hình.

Một số quyền nhân thân của tác giả được bảo hộ vô thời hạn (đặt tên tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh, nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố…) (khoản 2 Điều 27 Luật SHTT).

Còn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực 5 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn 2 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm. (Điều 93 Luật SHTT)

 

Bris Law hân hạnh được hỗ trợ cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì về “Phân biệt cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với kiểu dáng công nghiệp” thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *