Phân biệt giữa vi phạm quyền SHTT và cạnh tranh không lành mạnh

Để phân biệt giữa vi phạm quyền SHTT và cạnh tranh không lành mạnh, ta xét đến sự khác nhau về bản chất pháp lý của mỗi loại hành vi, đó chính là sự khác nhau về phạm vi áp dụng, yếu tố chủ thể và yếu tố lỗi.

Một là phạm vi áp dụng:

Đối với cạnh tranh không lành mạnh, khi có một hành vi sử dụng chỉ dẫn làm sai lệch nhận thức của khách hàng về hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích cạnh tranh thì không phụ thuộc vào việc dấu hiệu chỉ dẫn đó đã được đăng ký hay chưa.

Chỉ có thể tạo thành hành vi vi phạm quyền SHTT khi có một quyền SHTT hợp pháp đang được bảo hộ bị xâm phạm, tức là, sẽ không có khái niệm về vi phạm quyền SHTT khi mà quyền đó không hề tồn tại.

Hai là yếu tố chủ thể:

Với hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì trên thực tế, các chủ thể kinh doanh phải ở trong vị thế “cạnh tranh” với nhau trong cùng một lĩnh vực nhất định như ngân hàng, bảo hiểm, may mặc, da giày,… Cụ thể, chỉ có thể kết luận về hành vi cạnh tranh không lành mạnh nếu các chủ thể có hành vi bị cấm đối với đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan, bao gồm thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan (Khoản 1 Điều 9 Luật cạnh tranh 2018).

Trong khi đó, có thể kết luận hành vi vi phạm quyền SHTT với bất kỳ chủ thể nào vi phạm độc quyền của chủ sở hữu đã được pháp luật quy định.

Ba là yếu tố lỗi:

Một hành vi cạnh tranh không lành mạnh điển hình luôn gắn với lỗi cố ý của bên vi phạm, mặc dù biết hoặc buộc phải biết đến các thông lệ, chuẩn mực đặt ra đối với hoạt động kinh doanh của mình nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Đối với lĩnh vực SHTT, lỗi không phải là yếu tố bắt buộc cấu thành hành vi vi phạm. Một khi các đối tượng của quyền SHTT đã được đăng ký theo đúng trình tự pháp luật quy định thì các chủ thể khác được suy đoán là đã biết tới quyền của chủ hữu. Do đó, sẽ cấu thành hành vi vi phạm quyền SHTT mọi hành vi thuộc độc quyền của chủ sở hữu quyền SHTT mà không được chủ sở hữu cho phép.

Liên hệ đăng ký trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết bằng cách gửi email tới shtt@brislaw.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 0967826444

Hoặc đăng ký trực tuyến – Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *