Phân biệt Tên Thương mại và Tên doanh nghiệp

Hiện nay, trong kinh doanh, nhiều người vẫn thường nhầm lẫn giữa tên thương mại và tên doanh nghiệp. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, tên thương mại và tên doanh nghiệp là hoàn toàn độc lập với nhau. Để có thể phân biệt hai thuật ngữ này, ta xét trên những tiêu chí sau:

Thứ nhất, về luật điều chỉnh:

Tên doanh nghiêp được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp

Tên thương mại được điều chỉnh bởi Luật Sở hữu trí tuệ

Thứ hai, về khái niệm:

Tên doanh nghiệp là tên gọi của doanh nghiệp được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp là yếu tố phân biệt các doanh nghiệp với nhau trong hoạt động kinh doanh.

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.  Tên thương mại không nhất thiết phải được ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, mà nó chỉ cần có khả năng phân biệt được với các chủ thể kinh doanh khác khi thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Thứ ba, về căn cứ xác lập:

Tên doanh nghiệp phải được xác lập thông qua thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp và phải được xác định rõ trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp được thành lập, tên doanh nghiệp được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập từ khi doanh nghiệp sử dụng hợp pháp tên thương mại đó mà không phụ thuộc vào bất kì thủ tục đăng ký nào tại Cục Sở hữu trí tuệ.  Như vậy, có thể hiểu là quyền này sẽ phát sinh tự động mà không cần phải qua trải qua thủ tục nào.

Thứ tư, về phạm vi bảo hộ:

Tên doanh nghiệp được bảo hộ trên toàn quốc

Tên thương mại được bảo hộ trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh

Liên hệ đăng ký trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết bằng cách gửi email tới shtt@brislaw.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 0967826444

Hoặc đăng ký trực tuyến – Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *