QUYỀN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ.

Không phải tất cả mọi người đều có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí mà chỉ thuộc về một số người được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ. Để biết ai là người có quyền đăng ký thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế thì các bạn có thể tham khảo bài dưới đây.

 

Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. thì theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ thì những cá nhân, tổ chức sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

1. Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

– Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

-Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

4. Người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sở hữu trí tuệ và những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ xin vui lòng truy cập tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *