Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu có thể xác lập quyền hay không? Chương trình máy tính được bảo hộ dưới dạng nào?

Sau đây Bris Law xin giải thích như sau:

Theo Điều 22 Luật Sở Hữu Trí Tuệ quy đinh:

Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác.

Việc bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu không bao hàm chính các tư liệu đó, không gây phương hại đến quyền tác giả của chính tư liệu đó.

Trên đây là quy định về quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Nếu như bạn còn có thắc mắc, hay chưa hiểu rõ vấn đề vui lòng liên hệ với Bris Law để được hỗ trợ.

Hotline: 0967 826 444

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *