Quyền tài sản được quy định như thế nào?

Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.  Vậy pháp luật sở hữu trí tuệ quy định những quyền nào là quyền tài sản của tác giả?

  1. Quyền tài sản gồm những quyền nào?

    Quyền tài sản của tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ

Quyền tài sản của tác giả bao gồm:

Quyền làm tác phẩm phái sinh

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác; tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.

Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng

Là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp ;hoặc thông qua các bản ghi âm, ghi hình; hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng bao gồm việc biểu diễn tác phẩm tại bất cứ nơi nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Quyền sao chép tác phẩm

Là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện ; hoặc cho phép người khác thực hiện việc tạo ra bản sao tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

Là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện bằng bất kỳ hình thức, phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được để bán, cho thuê hoặc các hình thức chuyển nhượng khác bản gốc hoặc bản sao tác phẩm. Khác với nhập khẩu song song

Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác

Chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc đưa tác phẩm; hoặc bản sao tác phẩm đến công chúng mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn.

Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

Là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện; hoặc cho phép người khác thực hiện việc cho thuê để khai thác, sử dụng có thời hạn.

  1. Thời hạn bảo hộ

Các quyền tài sản nêu trên có thời hạn bảo hộ như sau:

– Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh: bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.
– Tác phẩm không thuộc loại hình nêu trên có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết.

 

Nếu có thắc mắc nào về quyền tài sản,  hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *