So sánh nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng

Khi so sánh nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng, ta có những điểm giống và khác nhau giữa hai đối tượng này như sau:

Giống nhau

  • Đều phải đáp ứng các điều kiện về nhãn hiệu.
  • Đều là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
  • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ, kể cả hình ba chiếu hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Khác nhau

  • Về khái niệm:

Nhãn hiệu thông thường: là “dấu hiệu dung để phân biệt  hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.

Nhãn hiệu nổi tiếng là “nhãn hiệu được người tiêu dung biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.

  • Về căn cứ xác lập quyền:

Nhãn hiệu thông thường: phải trải qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu nổi tiếng: không bắt buộc phải đăng ký mà được công nhận dựa trên cơ sở thực tiễn nhãn hiệu được biết đến rộng rãi.

  • Về thời hạn bảo hộ

Nhãn hiệu thông thường: được bảo hộ trong thời hạn 10 năm, và có thể ra hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Nhãn hiệu nổi tiếng: thời hạn bảo hộ kéo dài đến khi nhãn hiệu không còn đáp ứng được các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 Luật SHTT.

  • Về cơ chế bảo hộ trong đăng ký

Nhãn hiệu thông thường: chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền phản đối việc đăng ký hoặc yêu cầu hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với các dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn đối với hàng hóa, dịch vụ.

Nhãn hiệu nổi tiếng: nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt và từ chối bảo hộ nếu “dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi” (Điều 74.2.g Luật SHTT) hoặc “dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác” (Điều 74.2.i Luật SHTT).

  •   Về cơ chế bảo hộ hành vi xâm phạm

Nhãn hiệu thông thường: cơ chế bảo hộ trong việc bảo hộ hành vi xâm phạm cho sản phẩm trùng hoặc tương tự không được cho sản phẩm khác loại.

Nhãn hiệu nổi tiếng: Hành vi bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng khi “Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng” (Điều 129.1.d Luật SHTT).

Liên hệ đăng ký trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết bằng cách gửi email tới shtt@brislaw.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 0967826444

Hoặc đăng ký trực tuyến – Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *