So sánh nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu đều là đối tượng của sở hữu trí tuệ và đều có chức năng để phân biệt . Để biết chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu có những điểm giống và khác nhau gì, hãy đọc bài dưới đây:

 

1.Giống nhau:

  • Thuộc đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp;
  • Văn bản bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
  • Đều là dấu hiệu từ ngữ hoặc hình ảnh biểu tượng

2.Khác nhau:

Khái niệm

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Điều kiện bảo hộ

Đối với nhãn hiệu thì điều kiện bảo hộ được quy định chi tiết tại những điều 72, 73, 74 của Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009.

Đối với chỉ dẫn địa lý thì điều kiện bảo hộ được quy định tại những điều 79, 80, 81, 82 của Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009

Căn cứ xác lập

Đối với nhãn hiệu thì nhãn hiệu thông thường dựa trên văn bản hoặc đăng ký quốc tế nhưng với nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên cơ sở sử dụng, không cần  đăng ký.

Đối với chỉ dẫn địa lý thì dựa trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Chủ sở hữu

Đối với nhãn hiệu thì chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu; Có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận; Có nhãn hiệu nổi tiếng.

Chỉ dẫn địa lý thì chủ sở hữu là thuộc sở hữu Nhà nước; Nhà nước trao quyền sử dụng cho cá nhân, tổ chức sản xuất hay cơ quan hành chính địa phương.

Chức năng

Nhãn hiệu có chức năng là phân biệt hàng hóa,, dịch vụ với những hàng hóa, dịch vụ khác.

Chỉ dẫn địa lý có chức năng là gắn lên hàng hóa đặc sản của một địa phương nhất định và để xác định nguồn gốc của sản phẩm.

Chuyển giao quyền

Với nhãn hiệu được quyền chuyển giao quyền sử dụng nhưng không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Chỉ dẫn địa lý thì quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng và quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý không được chuyển giao.

Thời hạn bảo hộ

Nhãn hiệu có thời hạn bảo hộ là 10 năm và được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Với chỉ dẫn địa lý có thời hạn bảo hộ không xác định thời hạn, được sử dụng cho đến khi không còn đáp ứng các điều kiện bảo hộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *