Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Sáng chế là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Cũng tương tự như những đối tượng sở hữu công nghiệp khác thì sáng chế cũng chỉ xác lập bảo hộ khi tiến hành đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ và được bảo hộ trong một thời hạn nhất định là 20 năm và sao đó để tiếp tục được bảo hộ độc quyền sáng chế thì chủ sở hữu sáng chế cần tiến hành thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế.

Trình tự thực hiện 

– Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Bước 2: Xử lý yêu cầu

+ Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo về việc duy trì, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

+ Trường hợp yêu cầu có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Cách thức thực hiện          

– Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Nộp qua bưu điện.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính     

– Chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 6 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực.

– Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.

Thời hạn giải quyết           

01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu và phí, lệ phí duy trì hiệu lực

Kết quả thực hiện  

– Thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế;

 – Quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *