Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

to khai dangky nhan hieuMẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu, Bris Law sẽ cung cấp cho bạn các mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu và hướng dẫn cơ bản để soạn tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu được quy định tại phụ lục của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Bạn có thể tải mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu do Bris Law cung cấp.

Về cơ bản tờ khai đăng ký nhãn hiệu sẽ có 3 trang (đối với trường hợp nhiều hơn 1 chủ đơn thì sẽ có thêm trang thứ 4).

Trang 1 sẽ có các phần trống để chủ đơn điền thông tin, gắn mẫu nhãn hiệu, mô tả mẫu nhãn hiệu.

Trang 2 là bảng tính phí đăng ký nhãn hiệu, liên hệ ngay Bris Law để được tư vấn chi tiết về chi phí đăng ký nhãn hiệu.

Trang 3 là danh mục sản phẩm dịch vụ sẽ gắn nhãn hiệu. Liên hệ ngay Bris Law để được tư vấn về việc lựa chọn và phân nhóm sao cho phù hợp.

Cuối mỗi trang chủ đơn sẽ phải ký. Tuy nhiên trường hợp chủ đơn sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng thì chủ đơn chỉ cần làm 01 Ủy quyền cho Đại diện sở hữu công nghiệp và sẽ không phải soạn và ký tờ khai.

Tham khảo bài viết “Yêu cầu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *