Tra cứu nhãn hiệu tại Lào

Tra cứu nhãn hiệu tại Lào cũng giống như việc tra cứu nhãn hiệu tại các quốc gia khác là thủ tục không bắt buộc nhưng luôn được khuyến khích thực hiện trước khi tiến hành thủ tục đăng ký độc quyền. Việc tra cứu nhãn hiệu tại Lào được thực hiện trong thời gian từ 07 đến 10 ngày làm việc.

Nhãn hiệu tại Lào được bảo hộ khi chủ sở hữu nộp hồ sơ và được cấp văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, nhãn hiệu để được cấp văn bằng bảo hộ thì ngoài điều kiện là các dấu hiệu không trái pháp luật, tên địa danh, doanh nhân…điều kiện quan trọng nhất đó là không TRÙNG hoặc TƯƠNG TỰ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã nộp đơn hoặc đã được cấp văn bằng trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *