Chuẩn bị đăng ký nhãn hiệu

Trước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu người nộp đơn cần lưu ý:

– Phân nhóm sản phẩm/ dịch vụ sao cho đúng và đầy đủ.

– Đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu để lường trước được những rủi ro khi đăng ký.

Đăng ký nhãn hiệu 

Nhãn hiệu được bảo hộ theo phạm vi lãnh thổ đăng ký, theo đó khi muốn bảo hộ ngoài phạm vi Việt Nam người nộp đơn cần đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia đó. Có thể lựa chọn đăng ký trực tiếp hoặc thông qua hệ thống Madrid.

Hiệu lực giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ kéo dài hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Để tiếp tục được bảo hộ chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng.

Nhãn hiệu và Đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau.

Để được bảo hộ độc quyền cần thông qua thủ tục đăng ký tại Cục sở hữu trí Tuệ ghi nhận qua Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với hiệu lực 10 năm (có thể gia hạn nhiều lần) trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ quốc gia đăng ký. Việt Nam tuân thủ theo nguyên tắc nộp đơn trước tiên và bảng phân loại hàng hoá quốc tế Nice.

Việt Nam là thành viên của công ước Paris và hệ thống Madrid.

Tra cứu nhãn hiệu Đăng ký nhãn hiệu trong nước
Xử lý vi phạm  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Quy trình đăng ký