Thông tin và chuẩn bị

Tra cứu tình trạng, thông tin sáng chế để có được thông tin về các giải pháp kỹ thuật tương tự trước đó mà đánh giá khả năng thành công khi đăng ký. Viết Bản mô tả sáng chế phục vụ cho việc đăng ký bảo hộ.

Nộp đơn đăng ký sáng chế

Đơng đăng ký kèm theo hình ảnh và bản mô tả sáng chế được nộp tại cơ quan quản lý sáng chế nhà nước. Tiếp tục được thẩm định đơn, công bố đơn và cấp Bằng độc quyền sáng chế hiệu lực 20 năm.

Hiệu lực sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực 20 năm tuy nhiên hàng năm chủ sở hữu phải nộp lệ phí duy trì trong thời gian trước và sau 06 tháng kể từ ngày hết hiệu lực.

Sự kiện: Ngày sở hữu trí tuệ thế giới

Hàng năm các quốc gia đều lấy ngày 26 tháng 04 là ngày quốc tế về Sở hữu trí tuệ qua đó giúp cho người dân tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong việc khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo. Chủ đề của ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2019 là “Going for gold: IP & Sport” – Vinh danh Thể Thao và Sở hữu trí tuệ, vốn dĩ nhiều người nghĩ rằng không có liên quan tới nhau nhưng lại có mối quan hệ mật thiết, chính giá trị về quyền sở hữu trí tuệ của các nhãn hàng lớn tài trợ cho thể thao, quyền sở hữu trí tuệ giúp bảo đảm giá trị kinh tế của thể thao

Điều kiện bảo hộ sáng chế:

“Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây: Có tính mới; có trình độ sáng tạo; có khả năng áp dụng công nghiệp”

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo hộ sáng chế toàn diện tại Việt Nam và Quốc tế với hơn 10 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ luật sư uy tín

Tra cứu

eSearch | NOIP

Tra cứu thông tin sáng chế

Sáng chế quốc tế

eRegis | PCT

Đăng ký sáng chế quốc tế [PCT]

Đăng ký Việt Nam

viRegis | NOIP

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam.

Kiểu dáng công nghiệp

idRegis | NOIP

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Duy trì hiệu lực

Annual | NOIP

Theo dõi và nộp phí duy trí sáng chế

Chuyển giao công nghệ

eService | T&T

Tư vấn chuyển giao công nghệ & License

Công bố sáng chế

Thông tin sáng chế mới được công bố bao gồm bản mô tả và hình ảnh thể hiện giải pháp kỹ thuật. Liên hệ với chúng tôi để nhận bản đầy đủ các giải pháp kỹ thuật mà Bạn có nhu cầu tham khảo