Điều kiện bảo hộ tác phẩm báo chí

Điều kiện bảo hộ tác phẩm báo chí

Bài viết này của Brislaw cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn về bảo hộ quyền tác giả – tác phẩm báo chí.

1.Thế nào là tác phẩm báo chí?

Tác phẩm báo chí là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và được quy định tại điểm c khoản 1 điều 14 Luật SHTT.

Định nghĩa tác phẩm báo chí được quy định tại điều 9 Nghị định số 22/2018 ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật SHTT 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Cụ thể: “Tác phẩm báo chí là tác phẩm có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, bao gồm các thể loại: Phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể loại báo chí khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện khác”.

2. Điều kiện bảo hộ đối với tác phẩm báo chí

Một tác phẩm báo chí được bảo hộ khi có đủ điều kiện sau đây:

   Do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Khoản 3 Điều 14 Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định, tác phẩm báo chí phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác. Do đó, tác phẩm báo chí phải do chínhtác giả sáng tạo ra, không phải là sự sao chép từ tác phẩm khác.

3. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm báo chí

Khoản 1 Điều 6 Luật SHTT quy định: “Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.”

Như vậy, quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí phát sinh theo cơ chế tự động, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký giống như một số đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp.Thủ tục đăng ký quyền tác giả và thời gian tiến hành cũng nhanh hơn so với các loại hình sở hữu trí tuệ khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *