Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật sở hữu trí tuệ 2019

Bài viết với chủ đề: “Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật sở hữu trí tuệ 2019” 

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh thường diễn ra trong lĩnh vực kinh doanh và có văn bản pháp luật quy định chi tiết về cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, trong Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 cũng có quy định về hành vi này mang tính đặc thù trong lĩnh vực này. Mời bạn theo dõi qua bài viết dưới đây.

1. Cạnh tranh không lành mạnh là gì?

Trong luật sở hữu trí tuệ không có định nghĩa về cạnh tranh không lanh mạnh, chúng ta tìm thấy nó trong luật cạnh tranh. Theo đó, hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

2. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong luật sở hữu trí tuệ 2019

Căn cứ quy định tại Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 có liệt kê 4 hành vi cạnh tranh không lành mạnh như sau:

a) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ;

b) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

c) Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;

d) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.

Bris Law hân hạnh được hỗ trợ cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì về bài viết thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *