Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có thể tiến hành sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký để kịp thời sửa chữa những sai sót về tên, địa chỉ, mẫu nhãn hiệu của người nộp đơn, chủ sở hữu, tác giả. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

Sửa đổi, bổ sung đơn khi nào?

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn có thể chủ động nộp hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ nộp các tài liệu sửa đổi, bổ sung cho đơn đăng ký nhãn hiệu.

Người nộp đơn cần lưu ý như sau:

–   Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu, chủ đơn phải nộp tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, kèm theo bản thuyết minh trình bày chi tiết nội dung sửa đổi so với tài liệu ban đầu đã nộp.

–   Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu không làm thay đổi phạm vi bảo hộ của đơn đăng ký nhãn hiệu. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi bảo hộ hoặc thay đổi bản chất đối tượng thì chủ đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được thực hiện lại từ đầu.

–   Chủ đơn có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu, với điều kiện phải nộp lệ phí theo số lượng đơn cần sửa đổi, bổ sung tương ứng.

–   Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được làm thành văn bản, trình bày rõ nội dung sửa đổi, bổ sung và nộp kèm theo chứng từ, lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

Hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ bao gồm:

+ Tờ khai

+ Tài liệu thuyết minh việc sửa đổi, bổ sung

+ Giấy ủy quyền.

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí

Liên hệ ngay với Bris Law để được tư vấn chi tiết về thủ tục, hồ sơ, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *