Một số điều cần biết về quyền tác giả

Bài viết với chủ đề “Một số điều cần biết về quyền tác giả” sẽ làm rõ các vấn đề cơ bản nhất về quyền tác giả như khái niệm, đối tượng bảo hộ, chủ thể của quyền tác giả là những ai. Mời bạn đọc theo dõi.

1. Quyền tác giả là gì?

Căn cứ quy định trong Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 tại khoản 2 điều 4 định nghĩa như sau:” Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”.

Tác phẩm do họ sáng tạo ra phải là việc họ sử dụng thời gian, công sức, trí tuệ, có thể đầu tư cả về mặt tại chính, vật chất để sáng tạo ra tác phẩm của riêng họ mà không phải sao chép từ nguồn có sẵn.

2. Đối tượng quyền tác giả được bảo hộ

Đối tượng được quyền tác giả bảo hộ là các tác phẩm, tức là tác phẩm được sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học. Xem chi tiết quy định tại Điều 14 Luật này đã liệt kê chi tiết.

3. Chủ thể có quyền

Chủ thể của quyền tác giả có thể là tác giả (người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm) hoặc chủ sở hữu tác phẩm (là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của luật này).

Cụ thể chủ sở hữu quyền tác giả là:

  • Tác giả trong trường hợp tác giả sử dụng thời gian, tài chính. cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm.
  • Các đồng tác giả có chung các quyền trong trường hợp các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính. cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm. Nếu có phần riêng biệt mà không phương hại đến quyền của tác giả khác thì có thể có quyền riêng với các phần riêng biệt đó.
  • Tổ chức giao nhiệm vụ cho người thuộc tổ chức mình.
  • Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm.
  • Người thừa kế.
  • Người được chuyển giao quyền.
  • Nhà nước.
  • Công chúng.

4. Căn cứ xác lập quyền

Quyền tác giả được xác lập ngay tại thời điểm tác phẩm được thể hiện dạng vật chất nhất định, có thể nghe/nhìn/ được và không phân biệt nó tồn tại trên cái gì.

Bris Law hân hạnh được hỗ trợ cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì “Một số điều cần biết về quyền tác giả”  thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *